Aktualita

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti VODA Želivka svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 25. června 2024.

Představenstvo akciové společnosti VODA Želivka, a.s., svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 25. června 2024 od 9.00 hod. do zasedací místnosti úpravny vody Želivka v Hulicích.
Pozvánka ke stažení: