Dokumenty

Žádosti o svobodném přístupu k informacím

Přílohy ke stažení

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje společnostem ve skupině VODA Želivka a jejím dceřiným společnostem Želivská provozní a.s., Želivská rozvojová a.s. a Želivská dálniční a.s. povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jejich působnosti. Žádost o informace může podat každá fyzická i právnická osoba. Tuto žádost není třeba žádným způsobem zdůvodňovat.